Wanneer worden mijn gegevens vernietigd ?

Data van niet deelnemers worden volgens de wet niet langer bewaard als nodig. 

Data van deelnemers, je wordt pas deelnemer na inschrijving, wordt bewaard gedurende de looptijd van het project. De bewaartermijn van NAW gegevens is maximaal 4 weken na het einde van het project. Overige data wordt mogelijk volledig anoniem langer bewaard.  

Heeft u iets besteld in de webshop, dan worden uw NAW-gegevens mogelijk langer bewaard omdat Innovactory wettelijk verplicht is zijn fiscale administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Nog hulp nodig? Contact Contact